3.5.4 Lur-ondasunak

Hauek dira Lur Ondasunen eta Tasazioaren Erregistroarekin lotutako jarduketa nagusiak:

 • Lur Ondasunen Erregistroko oinarrizko datuak eguneratzeko prozedurak.
 • Datuak aldatzeko prozedura, Nafarroako Zerga Ogasunaren ikuskaritza-jarduketaren arabera.
 • Mugaketa grafikoa edo inskribatutako titulartasuna zuzentzeko eskaera-prozedurak.
 • Partzela-planoan udal-arlo zehatz bateko oinarrizko datuak kolektiboki berritzeko prozedura.
 • Lur Ondasunen Erregistroko egokitzapen teknikoak.
 • Udal-balorazioko hitzaldiak izapidetzea.
 • Udalaz gaindiko balorazioko hitzaldiak izapidetzea.
 • Balorazioko hitzaldien erregistroa.
 • Lur Ondasunen Zerbitzuaren subrogazioa.
 • Lur Ondasunen Erregistroan inskribatutako ondasun higiezinen balioa eta katastro-balioa onartzea.
 • Baloraziorako xedapen orokorrak onartzea.
 • Ondasun bereziak kalifikatzeko eta deskalifikatzeko prozedurak.
 • Ondasun bereziak baloratzeko prozedura.
 • Baliabide informatiko edo telematikoen bidez Lur Ondasunen Erregistroko datu-basea zuzenean kontsultatzeko baimena emateko/ukatzeko prozedura.
 • Datu babestuetara sartzeko prozedura.
 • Ziurtagiriak eta beste dokumentu normalizatu batzuk egitea.
 • Zehapen-espedienteak bideratzeko prozedura.
 • Nafarroako Lur Ondasunen Artxibo Historikoari buruzko lanak.
 • Nafarroako Desjabetze Epaimahaiaren administrazio-euskarriko lanak.
 • Higiezinak baloratzeko ebazpenak egiteko prozedura orokorra.
 • Merkatuko laginak jasotzeko eta balioak kalkulatzeko eredu estatistikoak egiteko prozedura.
 • Nafarroako Tokiko Ogasunei buruzko Foru Legearen 143.5 artikuluari buruzko txostenak.
 • Aurreko prozedurei buruzko errekurtsoak ebaztea.
 • Lur Ondasunen Erregistroa eta Jabetza Erregistroa koordinatzea.

Jarduera hauen datu nabarmenenak jarraian adierazten diren tauletan ikus daitezke:

60. taula. Nafarroako katastroko balioaren bilakabidea denboran. Lursailen kopurua. Unitateen kopurua. Katastroko balioa.

61. taula. Tasatutako higiezinen kopuruaren bilakabidea denboran.

62. taula. Onetsitako balioespen-txostenen bilakabidea denboran.

63. taula. Nafarroako Desjabetze Epaitegian altan emandako izapideen kopuruaren bilakabidea denboran.

Gainera, gogorarazi beharra dago Nafarroako Estatistika Planetan jasotzen dela “Nafarroako Lur Ondasunen Panorama” izeneko eragiketa estatistikoa. Eragiketa hori Nafarroako katastro-errealitatea islatzen duten datu grafiko eta testual multzo bat da, eta aldizka egiten da, 1990. urteaz geroztik.

Bestalde, zergadunarentzako arretaren esparruan, bulegoko aurrez aurreko arreta kopurua aurkezten da.

Esparru berean, aipagarria da Internetek izan duen eragina partzela-zedulen eskaerak egiteko orduan, bulegoan aurrez aurre egiten diren eskaeren aldean.

Zergadunentzako arreta-zerbitzu hauei dagozkien datuak jarraian adierazten diren tauletan jaso dira:

64. taula. Lur-ondasunen inguruko aurrez aurreko kontsulten kopuruaren bilakabidea denboran

65. taula. Emandako lursail-zedulen kopuruaren bilakabidea denboran, izapidetze-moduaren arabera