3.6.4 Nafarroako Zerga Ogasunaren prestakuntza-planari lotutako jarduketak

Hona hemen Nafarroako Zerga Ogasuneko langileen prestakuntzari lotuta 2017an egin diren jarduketa nagusiak.

 • Kudeaketarako ataletako administrazio-irizpideak.
 • Berehalako informazio-emakidari buruzko hainbat saio.
 • Higiezinen eragiketen zeharkako zergak.
 • Gatazkak kudeatzea.
 • Ondasunaren eta PFEZren Kudeaketaren berrikuspen teknikoa.
 • Sozietateen gaineko Zergaren Foru Lege berria.
 • 2017ko zergetako aldaketak.
 • Gescon (NZOko langileen ezagutzarako ataria) bibliotekari buruzko informazio-saioak
 • Zehapenak, arau-hauste larriengatik.
 • Establezimendu iraunkorraren problematika, ez-egoiliarren errenta-zerga eta BEZa.
 • 2018ko prestakuntza-plana prestatzea.