4. taula. Nafarroako Zerga Ogasuneko langileen banaketa, generoaren arabera. Kopurua eta portzentajea

 

 

 

  2016 2017   2017/2016 aldakuntza
  Kopurua Guztizkoaren portzentajea Kopurua Guztizkoaren portzentajea   Kopurua Portzentajea
Emakumeak 214 67,94 % 213 67,41 %   -1 -0,47 %
Gizonak 101 32,06 % 103 32,59 %   2 1,98 %
NZOko LANGILEAK GUZTIRA 315 100,00 % 316 100,00 %   1 0,32 %